آزمون آزمایشی سنجش میزان دانش بیمه‌ای

آزمون چهارگزینه ای است و امکان بازگشت وجود ندارد و فقط یک بار مجاز به شرکت در آزمون هستید.

حتما برای شرکت در آزمون باید وارد حساب کاربری خودتان در سایت شوید.

question